اطلاعیه متمم شماره 2 و جدول نوبت دهی مصاحبه دکتری 1400

اطلاعیه متمم شماره 2 و جدول نوبت دهی مصاحبه دکتری 1400


به پیوست اطلاعیه متمم شماره ۲، نسخه نهایی فایل لینک اتاق‌های مجازی و فایل‌های مربوط به جدول نوبت دهی مصاحبه داوطلبان اعم از روزانه، نوبت دوم و استعداد درخشان آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ به تفکیک رشته - گرایش جهت استحضار تقدیم حضور می‌گردد.

اطلاعیه_متمم_شماره_2

نسخه_نهایی__چارت_لینک_اتاق_های_مجازی_مصاحبه_دکتری_1400_ویژه_داوطلبان

آموزش_زبان_انگلیسی_._چارت_نوبت_دهی_دکتری_1400

زبان_و_ادبیات_انگلیسی_._چارت_نوبت_دهی_دکتری_1400

آموزش_زبان_آلمانی_._چارت_نوبت_دهی_دکتری_1400

ادبیات_فرانسه._چارت_نوبت_دهی_دکتری_1400

آموزش_زبان_روسی_._چارت_نوبت_دهی_دکتری_1400

 

آدرس کوتاه :