اطلاعیه موعد حذف اضطراری دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در نیمسال دوم ۱۴۰۲ -۱۴۰۱

اطلاعیه موعد حذف اضطراری دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در نیمسال دوم ۱۴۰۲ -۱۴۰۱


به اطلاع دانشجویان محترم مقاطع تحصیلی:  کارشناسی و کارشناسی‌ارشد مــی‌رساند موعد حـــــذف اضطراری نیمسال دوم 1402-1401، طبق آخرین تقویم آموزشی دانشگاه، از تاریخ سی‌ام اردیبهشت ماه تا یکم خرداد ماه 1402 خواهد بود.
 
حذف اضطراری دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد با رعایت مقررات ذیل مورد تایید اداره آموزش خواهد بود:
1- صرفاً یک درس نظری با تایید استاد درس مربوطه و مدیر گروه آموزشی.
2- رعایت حدنصاب واحدهای باقیمانده در نیمسال جاری(حداقل واحد باقیمانده دانشجو در مقطع کارشناسی 12 واحد و درمقطع کارشناسی ارشد 8 واحد).
3- عدم غیبت بیش از حد نصاب.
4-عدم اخذ سنوات اضافی در صورت حذف اضطراری درس.
اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی - 1402/02/27
آدرس کوتاه :