اطلاعیه نظر سنجی در خصوص انتخاب نماینده دانشکده در هیات ممیزه- دوره نوزدهم

اطلاعیه نظر سنجی در خصوص انتخاب نماینده دانشکده در هیات ممیزه- دوره نوزدهم


بازگشت به نامه شماره ۳۵۸۷۸ مورخ ۲۵/‏۰۲/‏۱۴۰۰‬ معاون محترم آموزشی دانشگاه مبنی بر معرفی داوطلبان تصدی سمت نماینده هیأت ممیزه در دوره نوزدهم دانشگاه تهران، آقای دکتر علی بیات دانشیار محترم گروه سایر زبان‌های خارجی - بخش اردو و خانم دکتر فریده علوی دانشیار گروه زبان و ادبیات فرانسه به عنوان داوطلب تصدی سمت نماینده دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی در دوره نوزدهم هیأت ممیزه معرفی می‌شوند. انتخابات به صورت الکترونیکی و در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۸ الی ۱۷ تعیین گردیده است لذا از همکاران محترم دعوت می‌گردد با ورود به لینک

https://vote.ut.ac.ir

در این نظرسنجی مشارکت نمایند. با سپاس

آدرس کوتاه :