اطلاعیه وام دانشجویی

اطلاعیه وام دانشجویی


به اطلاع دانشجویانی که از تاریخ 1402/02/15 به بعد اقدام به ثبت درخواست وام دانشجویی (تحصیلی، ضروری، شهریه و ...) در سامانه صندوق رفاه refah.swf.ir نموده‌اند، می‌رساند:
 کد ملی و شماره دانشجویی خود را به شماره  09128083225 ارسال نمایند و یا به اتاق شماره 334 واقع در طبقه سوم دانشکده مراجعه کنند.
 
معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی  
واحد وام دانشجویی
 
آدرس کوتاه :