اطلاعیه و دستور العمل ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال 1401

اطلاعیه و دستور العمل ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد سال 1401


به پیوست اطلاعیه بازه زمانی ثبت نام الکترونیکی و حضوری پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۱ در نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱ و دستور العمل ثبت نام دانشجویان مذکور جهت استحضار تقدیم می‌گردد.

اطلاعیه__کارشناسی__ارشد__1401

نکات_مهم_کارشناسی_ارشد_سال1401

راهنمای_ثبت_نام_ارشد_سال_1401

آدرس کوتاه :