اطلاعیه و چارت زمانی آزمون کتبی و مصاحبه دکتری 1398

اطلاعیه و چارت زمانی آزمون کتبی و مصاحبه دکتری 1398


اطلاعیه برنامه زمانی آزمون کتبی و مصاحبه دکتری خرداد ماه سال 1398 دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

بدین وسیله به اطلاع آندسته از داوطلبین دوره دکتری تخصصی Ph.D  سال  1398که جهت مرحله دوم از طریق سازمان سنجش آموزش کشور به دانشگاه تهران دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی معرفی شده اند می رساند :

حضور داوطلبین رشته  های :

1-آموزش زبان آلمانی در روز یکشنبه مورخ 19/03/1398 حداکثر تا ساعت 12 ،جهت بررسی تایید مدارک در اداره آموزش و  همچنین  تحویل اصل  مدارک بارگذاری شده  به دفتر گروه آلمانی دانشکده الزامی می باشد.

2-آموزش زبان روسی،  در روز دوشنبه مورخ 20/03/1398  راس  ساعت 8 صبح،

3- آموزش زبان انگلیسی و زبان و ادبیات انگلیسی، درروز دو شنبه مورخ 20/03/1398 راس ساعت 9 صبح،

4 - ادبیات فرانسه ، در روز دوشنبه مورخ 20/03/1398 راس ساعت 8 صبح ،

جهت بررسی و تایید مدارک در اداره آموزش دانشکده  الزامی می باشد .

داوطلبین محترم برای کسب اطلاعات تکمیلی در خصوص برنامه زمانی برگزاری آزمون های کتبی و مصاحبه  به وبگاه دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی  (ffll.ut.ac.ir) مراجعه نمایند.

 

معاونت آموزشی  و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

13/03/1398


برنامه زمانی آزمون کتبی  دکتری دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی خرداد ماه سال 1398

روز

ساعت

رشته- مواد امتحانی

مکان

 

دو شنبه

20/03/1398

 

12-8

 

آموزش زبان آلمانی:

 1. روش تدریس
 2. تهیه مواد درسی
 3. آزمون‌سازی

طبقه همکف

سالن 1

 

دوشنبه

20/03/1398

 

16:30-13:30

آموزش زبان انگلیسی:

 1. آزمون سازی
 2. زبانشناسی
 3. روش تدریس

طبقه همکف

سالن 1 و سالن 3

 

16:30-13:30

ادبیات زبان انگلیسی:

 1. ادبیات آمریکا
 2. نقد ادبی
 3. سیری در تاریخ ادبیات

طبقه همکف

سالن 2

 

 دوشنبه

20/03/1398

 

11:30-10

14:15-13:30

15:15-14:30

آموزش زبان روسی:

 1. صرف و نحو زبان روسی
 2. تجزیه و تحلیل سبک کلام در زبان روسی
 3. آواشناسی آموزشی زبان روسی

طبقه اول

کلاس 109

دوشنبه

20/03/1398

 

13-10

16-14

ادبیات فرانسه:

تفسیر متن

ترجمه متن از فارسی به فرانسه بدون فرهنگ لغت

طبقه اول

کلاس 102

 

برنامه زمانی آزمون مصاحبه دکتری دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی خرداد ماه سال 1398

روز

ساعت شروع

رشته

مکان

سه شنبه

21/03/1398

 

12:30-8:30

18-14

آموزش زبان آلمانی

 

طبقه دوم

دفتر گروه زبان آلمانی

سه شنبه 21/03/1398

و

چهارشنبه  22/03/1398

12 -8:30

16:30- 13:30

 

 

آموزش زبان انگلیسی

 

طبقه دوم

دفتر گروه زبان انگلیسی

سه شنبه 21/03/1398

و

چهار شنبه 22/03/1398

12 -8:30

16:30- 13:30

 

ادبیات زبان انگلیسی

 

طبقه دوم

اتاق شماره 203

چهارشنبه

22/03/1398

 

16-8:30

آموزش زبان روسی

 

طبقه دوم

دفتر گروه زبان روسی

سه شنبه

21/03/1398

وچهارشنبه

22/03/1398

18-8

ادبیات فرانسه

 

طبقه دوم

دفترگروه زبان فرانسه

 

 


  

آدرس کوتاه :