اطلاعیه پذیرش دانشجوی دانشگاه زوریخ

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دانشگاه زوریخ


به پیوست اطلاعیه دانشگاه زوریخ جهت تبادل دانشجو در سال تحصیلی ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تقدیم حضور می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایند اقدامات مقتضی به منظور اطلاع رسانی به دانشجویان صورت پذیرد. با توجه به اینکه اعلام اسامی متقاضیان به دانشگاه زوریخ توسط این معاونت صورت خواهد پذیرفت، خواهشمند است پس از دریافت اطلاعات متقاضیان واجد شرایط، اسامی ایشان جهت بررسی به این معاونت ارسال گردد.

آدرس کوتاه :