اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص شرکت در دوره های آموزشی الزامی مهارتهای زندگی

اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص شرکت در دوره های آموزشی الزامی مهارتهای زندگی


بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند، ویدئوهای دوره آموزشی الزامی مهارت‌های زندگی همانند ترم گذشته به صورت مجازی برای کلیه دانشجویان کارشناسی ورودی سال ۱۳۹۹ و سایر دانشجویان مقطع کارشناسی که تاکنون کارگاه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی را نگذرانده‌اند، فراهم است. مراحل و نحوه شرکت در این دوره‌ها به روش زیر می‌باشد.

دانشجویان با استفاده از احراز هویت دانشگاه وارد سایت http://net.ut.ac.ir شده، سپس به این لینک https://net.ut.ac.ir/course/view.php?id=137 مراجعه کرده و با استفاده از کلید ثبت نام ۱۹۲۰ در این کارگاه ثبت نام می‌نمایند. کلیه ویدئوها و آزمون‌ها به صورت الکترونیکی در این محیط ارائه شده است و بر اساس نمرات اخذ شده و تکمیل مشخصات؛ امکان ثبت در سامانه آموزش فراهم خواهد شد.

آدرس کوتاه :