اعلام آمادگی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران جهت همکاری با وزارت آموزش و پرورش جهت آموزش زبان چینی در ایران

اعلام آمادگی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران جهت همکاری با وزارت آموزش و پرورش جهت آموزش زبان چینی در ایران


به استحضار می‌رساند در ارتباط با برنامه‌های آن وزارت در زمینه گسترش امکان انتخاب سایر زبانهای خارجی ازجمله زبان چینی توسط دانش آموزان و با عنایت به دشواری دسترسی به مدرسین مسلط به زبان چینی در ایران، مرکز بین المللی همکاریها وتبادلات زبانی چین مستقر در دانشگاه تهران و رشته زبان چینی در پرورش مستمر دانشجویان و برگزاری آزمون‌های بین‌المللی دارای تجربه‌های موفقی اند و لذا آمادگی دارند در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود در تهیه و تنظیم برنامه درسی، تهیه کتب و وسایل آموزشی، اعزام اساتید ایرانی و چینی تجربیات و توانایی‌های خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند و درصورت لزوم امکان برگزاری جلسه ملاقاتی بین مدیران مرکز و رشته مذکور و مسئولان محترم آموزش و پرورش وجود خواهد داشت.

آدرس کوتاه :