اعلام برگزاری کنفرانس‌های دوسالانه تضمین کیفیت آموزش عالی در سریلانکا

اعلام برگزاری کنفرانس‌های دوسالانه تضمین کیفیت آموزش عالی در سریلانکا


تصویر نامه شماره ۳۰۶۳۳۴/‏۱۶‬ مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۷‬ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه نامه شماره ۵۰۲۹۳۱۸/‏۱۷۲/‏۳۵۴‬ مورخ ۱۴/‏۱۱/‏۱۳۹۷‬ وزارت امور خارجه در خصوصبرگزاری کنفرانس‌های دو سالانه شبکه بین‌المللی آژانس‌های تضمین کیفیت آموزش عالی که از ۵ لغایت ۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ برگزار می‌گردد و همچنین کنفرانس آکادمیک سالانه شبکه کیفیت آسیا- اقیانوسیه که از ۹ لغایت ۱۰ فروردین ۱۳۹۸ در کشور سریلانکا برگزار خواهد شد.

 

آدرس کوتاه :