اعلام تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال 1- 1401 تا 14/ 6/ 1401

اعلام تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال 1- 1401 تا 14/ 6/ 1401


با سلام و احترام،
نظر به اینکه شماری از دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی به دلایلی همچون عدم ارائه  معافیت تحصیلی تایید شده  یا عدم ارائه  تأییدیه تحصیلی مقطع قبلی ، امکان انجام  انتخاب واحد نیمسال 1- 1401 را در بازه اعلام شده طبق تقویم آموزشی دانشگاه  نداشته اند، بدینوسیله به استحضار می رساند بازه مذکور تا روز دوشنبه مورخ 14/ 6/ 1401 تمدید گردید. 

امضا کننده : محمد میره ای - مدیر کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :