اعلام جایگزین آزمون کتبی دکتری زبان آلمانی سال ۹۷

اعلام جایگزین آزمون کتبی دکتری زبان آلمانی سال ۹۷


قابل توجه پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دکتری تخصصی آموزش زبان آلمانی سال 1397

 

در راستای بهینه سازی فرآیند پذیرش متقاضیان تحصیل در دوره دکتری آموزش زبان آلمانی دانشگاه تهران و همسان سازی فرآیند پذیرش دانشجو با سیاست های جدید دانشگاه و شاخص های بین المللی بدین وسیله به اطلاع می رساند ارائه پروپوزال در حوزه تخصصی دکتری رشته «آموزش زبان آلمانی دانشگاه تهران» جایگزین آزمون تخصصی شده است. در این راستا ضروری است پذیرفته‌شدگان مرحله اول آزمون دکتری آموزش زبان آلمانی دانشگاه تهران مستندات زیر را تا یک هفته قبل زمان برگزاری جلسه مصاحبه شفاهی، که تاریخ آن در زمان مقتضی اعلام خواهد شد، کتبا به گروه زبان آلمانی ارسال دارند:

1.       انگیزه نامه (Motivationsschreiben) یک صفحه ای، که در آن به دلایل تحصیل در رشته دکتری زبان آلمانی، اهداف و انتظارات شغلی و تحقیقاتی و ... اشاره شده باشد.

2.       تدوین و ارسال پروپوزال در حوزه تخصصی «دکتری آموزش زبان آلمانی دانشگاه تهران»، که بر اساس شاخص های مربوط و تخصصی تنظیم شده باشد. شایان ذکر است پروپوزال‌های با موضوعات غیر تخصصی و یا خارج از حوزه تخصصی آموزش زبان آلمانی قابل امتیازدهی و رسیدگی نخواهند بود.

آدرس کوتاه :