اعلام زمانبندی ثبت انواع وام در نیمسال دوم 98-97

اعلام زمانبندی ثبت انواع وام در نیمسال دوم 98-97


جدول ثبت زمانبندی وام‌های دانشجویی

دانشجویان متقاضی انواع وام‌های تحصیلی، انواع وام‌های شهریه، سایر وام‌ها، وام تحصیلی ویژه دکتری (صندوق با بانک توسعه) و وام ضروری ویژه دکتری، نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند. خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اطلاع رسانی شایسته و رعایت زمانبندی اعلام شده، نسبت به ثبت درخواست‌ها اقدام مقتضی مبذول فرمایند.

۱- دانشجویانی که در بانک توسعه تعاون تشکیل پرونده داده‌اند و حداقل یکبار از آن وام دریافت کرده‌اند صرفاً می‌توانند از وام تحصیلی ویژه دکتری بانک استفاده نمایند

۲- جهت ثبت درخواست‌های وام ویژه دکتری زمستان هم نیمسال اول و هم نیمسال دوم در سامانه گلستان بررسی و به سامانه صندوق رفاه منتقل شود.

۳-پ رداخت وام ضروری ویژه دکتری به دانشجویان ورودی ۹۶ و ما قبل در سنوات مجاز تحصیلی امکان پذیر می‌باشد و در این نیمسال به دانشجویان ورودی ۹۷ پرداخت نمی‌شود

۴- دانشجویانی که از طریق ثبت نام در سایت ستاد عتبات دانشگاهیان، به عتبات مشرف شده‌اند می‌توانند با ارائه مستندات در صورت تأهل ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۵‬ ریال و در صورت تجرد مبلغ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱۰‬ ریال وام دریافت نمایند. در غیر این صورت، با ارائه رویداد مهمور به مهر خروج از کشور می‌توانند از وام زیارت عتبات به مبلغ ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۷‬ ریال استفاده کنند.

آدرس کوتاه :