اعلام زمان برگزاری انتخابات الکترونیکی معرفی نماینده دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی در کمیته تخصصی علوم انسانی انتشارات

اعلام زمان برگزاری انتخابات الکترونیکی معرفی نماینده دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی در کمیته تخصصی علوم انسانی انتشارات


اعضای محترم هیات علمی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

پیرو نامه شماره ۸۵۱۳۲۲۰ مورخ ۲۷/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ در خصوص انتخابات الکترونیکی معرفی نماینده دانشکده در انتشارات دانشگاه، به استحضار می‌رساند سرکار خانم دکتر وفا یزدان منش دانشیار محترم گروه سایر زبانهای خارجی و سرکار خانم دکتر زهرا محمدی دانشیار محترم گروه زبان و ادبیات روسی این دانشکده کاندیدای این دوره از انتخابات می‌باشند. انتخابات در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۸ الی ۲۰ تعیین گردیده است لذا از همکاران محترم دعوت می‌گردد با ورود به لینک https://vote.ut.ac.ir در این انتخابات مشارکت نمایند.

آدرس کوتاه :