اعلام نتایج پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در سهمیه استعدادهای درخشان سال تحصیلی 99-98

اعلام نتایج پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد در سهمیه استعدادهای درخشان سال تحصیلی 99-98


دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر برای ورود به دوره کارشناسی ارشد با استناد به آیین نامه‌های شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم, تحقیقات و فناوری، مصوبات شورای آموزشی دانشگاه، برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ از بین دانشجویان متقاضی ورود بدون آزمون (دانشجویان ۱۵ در صد برتر دانشگاه تهران یا دارای رتبه‌های یک تا سه از دانشگاه‌های مشمول فراخوان اول) دانشگاه تهران، تعدادی از متقاضیان (مطابق جدول پیوست) پذیرش شده‌اند. لذا از دانشجویان محترم تقاضا می‌گردد. نتیجه نهایی پذیرش پس از تأیید سازمان سنجش آموزش کشور و در شهریور ماه ۱۳۹۸ از طریق وبگاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به آدرس http://academics.ut.ac.ir اعلام خواهد شد.. ضمناً امکان تغییر گرایش پذیرفته شدگان با نظر موافق گروه آموزشی مربوطه تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۸ امکان پذیر می‌باشد.

آدرس کوتاه :