اطلاعیه اطلاعیه

آغاز سال جدید میلادی مبارک باد

آغاز سال جدید میلادی مبارک باد


آغاز سال جدید میلادی مبارک باد

فرارسیدن سال جدید میلادی بر همگان مبارک و تهنیت باد

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی