آقای جلال دهکردی فرزانه

آقای جلال دهکردی فرزانه


دفاع از پایان نامه آقای جلال فرزانه دهکردی دانشجوی مقطع دکتری آموزش زبان انگلیسی در تاریخ ۹۵/۶/۳۱ ساعت ۱۵ برگزار می‌گردد.

آدرس کوتاه :