آقای محسن زکی

آقای محسن زکی


جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای محسن زکی دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی با عنوان:« الگوهای عملی بازخوردی / ترمیمی مدرسان زبان انگلیسی در کلاس‌های آنلاین »، روز یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۳۰  در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

آدرس کوتاه :