المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر


 
به اطلاع دانشجویان شاهد و ایثارگر می‌رساند، المپیاد فرهنگی و ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر سراسر کشور در تابستان سال جاری برگزار می‌شود و اداره کل تربیت بدنی دانشگاه برای شرکت دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران در المپیاد فرهنگی و ورزشی این عزیزان مطابق این لیست اعلام آمادگی نموده است و در حال انتخاب و آماده‌سازی تیم‌ها و قهرمانان ورزشی شاهد و ایثارگر جهت شرکت در المپیاد مذکور می‌باشد لذا ضمن اعلام جدول رشته‌های ورزشی، علاقه‌مندان می‌توانند به اداره کل تربیت بدنی دانشگاه تهران مراجعه کنند.
آدرس کوتاه :