نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور ورزشی

امور ورزشی


از آنجایی که در هزاره سوم، نوع چالش های بین ملل از نوع فرهنگی است، براین اساس، آینده جهان از آن کسانی است که علاوه بر علم و دانش، از نظر فرهنگی نیز پیشرو باشند. از این رو، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران علاوه بر وظایف آموزشی و پژوهشی خود، فعالیت های فرهنگی و ورزشی را نیز مدنظر قرار داده و بیش از پیش این نوع فعالیت ها را ارج می نهد تا با شکوفایی استعدادها و توانمندیهای دانشجویان دانشکده، در این راستا محکم و استوار قدم بردارد.
 
ارکان امور فرهنگی و ورزشی دانشکده:
  • فراهم آوردن امکانات لازم جهت افزایش فعالیت های فرهنگی و ورزشی
  • ترغیب و تشویق دانشجویان دانشکده برای مشارکت در برنامه های فوق برنامه
  • توجه به علاقمندیهای دانشجویان در زمینه های فرهنگی و ورزشی
  • کمک به دانشجویان جهت تشکیل تیم های ورزشی
  • کمک به شکوفایی استعدادهای ورزشی دانشجویان
  • تشویق دانشجویان برای مشارکت در برنامه های ورزشی و تشکیل تیم های مختلف ورزشی دانشجویی
  • برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف