انتخاب واحد نیمسال دوم 1401-1400

انتخاب واحد نیمسال دوم 1401-1400


بازه انتخاب واحد و ثبت نام الکترونیکی نیمسال دوم 1401-1400 به اطلاع دانشجویان گرامی، در کلیه مقاطع تحصیلی، می رساند بازه زمانی انتخاب واحد و ثبت نام الکترونیکی

نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 از روز شنبه نهم بهمن ماه ) 09 / 11 / 1400 ( تا روز پنجشنبه چهاردهم بهمن ماه ) 14 / 11 / 1400 )
و شروع کلاس ها نیمسال تحصیلی مذکور از 16 بهمن ماه سال 1400 خواهد بود.
لازم به یادآوری است دانشجویان دارای بدهی شهریه می بایست نسبت به تسویه شهریه حساب مالی اقدام نمایند. ضمنا برای دانشجویانی
که فاقد تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی ، معافیت تحصیلی )مختص دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه( و یا اصل مدارک ثبت نامی -
)مختص کلیه دانشجویان ورودی سال 1399 ( خود را به کارشناس مربوطه تحویل ننموده اند ، سرترم ثبت نام ایجاد نمی گردد.
در صورت عدم انتخاب واحد در موعد تعیین شده ،طبق بخشنامه دانشگاه تهران حکم محرومیت از تحصیل برای
دانشجویان فاقد انتخاب واحد صادر خواهد شد.
اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی - 07 / 11 / 1400
آدرس کوتاه :