انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96

انتخاب واحد نیمسال دوم 97-96


به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ( دوره حضوری و مجازی)  می رساند، بازه زمانی ثبت نام و  انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال دوم 97-96، طبق تقویم آموزشی دانشگاه  از روز شنبه مورخ 07/11/1396 لغایت پنج شنبه 12/11/1396 خواهد بود . شایان ذکر است طبق بخشنامه دانشگاه انتخاب واحد در نیمسال مذکور از طریق پیشخوان خدمت سامانه جامع گلستان توسط دانشجویان انجام خواهد گرفت که پس از تایید استاد راهنما انتخاب واحد دانشجویان در سامانه ثبت خواهد شد.  راهنمای انتخاب واحد دانشجویان از طریق پیشخوان سامانه گلستان در پیوست اطلاعیه مذکور ضمیمه می باشد.

لازم به یادآوری است  در صورت عدم انتخاب واحد از سوی دانشجو، طبق بخشنامه دانشگاه ، بلافاصله  پس از موعد حذف و اضافه حکم عدم مراجعه و محرومیت دانشجو صادر خواهد شد.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

02/11/1396

راهنمای دانشجویان جهت انتخاب واحد الکترونیکی

آدرس کوتاه :