نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انتصاب جناب آقای دکتر رضا مقدم کیا به عنوان مدیر گروه سایر زبانها

انتصاب جناب آقای دکتر رضا مقدم کیا به عنوان مدیر گروه سایر زبانها


جناب آقای دکتر رضا مقدم کیا - استادیار محترم دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
سلام علیکم
احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبانها و ادبیات خارجی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۲ سال به عنوان مدیرگروه سایر زبانها دانشکده مذکور منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید.
محمود نیلی احمدآبادی - رئیس دانشگاه تهران