انتصاب خانم دکتر اعظم لطفی به عنوان مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

انتصاب خانم دکتر اعظم لطفی به عنوان مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی


احتراماً، نظر به تجربه و تعهد سرکارعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی برای مدت دو سال به عنوان مدیر دفتر امور شاهد و ایثارگر دانشکده مذکور منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و به کارگیری تمام ظرفیت‌ها و امکانات موجود، نهایت مساعی خویش را در ارائه خدمات ارزنده علمی، فرهنگی و رفاهی به دانشجویان و کارکنان معزز شاهد و ایثارگر آن دانشکده به کار بندید. توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت حق مسئلت می‌کنم.

مجید سرسنگی

معاون فرهنگی دانشگاه تهران

آدرس کوتاه :