انتصاب سرکار خانم دکتر بیاد به سمت مشاور رئیس در امور بین الملل دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

انتصاب سرکار خانم دکتر بیاد به سمت مشاور رئیس در امور بین الملل دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی


نظر به تعهد و تجارب سرکار عالی بدین وسیله از تاریخ این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به عنوان "مشاور رئیس در امور بین‌الملل دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی" منصوب می‌گردید. امید است با استعانت از خداوند متعال و درایت و پشتکار لازم و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، مجموعه دانشکده را در دستیابی به اهداف دانشگاه تهران و همچنین ارتقا دانشکده در امور بین‌الملل یاری نمائید. از خداوند تبارک و تعالی موفقیت سرکار عالی را خواستارم.
 
علیرضا ولی پور
رئیس دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
آدرس کوتاه :