اخبار

انتصاب مدیر مرکز آموزشهای آزاد شماره 3 - جناب آقای دکتر اکبر عبداللهی

انتصاب مدیر مرکز آموزشهای آزاد شماره 3 - جناب آقای دکتر اکبر عبداللهی


نظر به تعهد، شایستگی وتجارب ارزنده جنابعالی ، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر مرکز آموزش های آزاد شماره 3 دانشکده زبانها وادبیات خارجی واقع در تهران - خیابان طالقانی - نبش خیابان وصال شیرازی شماره 574 منصوب می گردید. امید است با توکل بر ایزد متعال، برنامه ریزی صحیح ، تدوین راهکارهای مناسب وجلب مشارکت کلیه مدرسین متعهد ومجرب در پیشبرد برنامه های ابلاغی به شرح ذیل و اعتلای اهداف عالیه دانشگاه تهران موفق وموید باشید.