اخبار

انتصاب مدیر مرکز آموزش های آزاد شماره 2 - سرکار خانم دکتر وجیهه رضوانی

انتصاب مدیر مرکز آموزش های آزاد شماره 2 - سرکار خانم دکتر وجیهه رضوانی


نظر به تعهد، شایستگی وتجارب ارزنده سرکار عالی ، به موجب این ابلاغ به عنوان مدیر مرکز آموزش های آزاد شماره 2 دانشکده زبانها وادبیات خارجی واقع در تهران - خیابان کارگر شمالی - نبش کوچه عروجی شماره 1554 منصوب می گردید. امید است با توکل بر ایزد متعال، برنامه ریزی صحیح ، تدوین راهکارهای مناسب وجلب مشارکت کلیه مدرسین متعهد ومجرب در پیشبرد برنامه های ابلاغی به شرح ذیل و اعتلای اهداف عالیه دانشگاه تهران موفق وموید باشید.