نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انجمن‌های علمی دانشجویی

انجمن‌های علمی دانشجویی


انجمن های علمی دانشجویی مکانی برای انجام کارهای گروهی و داوطلبانه علمی پژوهـشی است که  پیشرفت دانشجویان را در همه ابعاد فراهم می آورد.
دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی با ایجاد بستری مناسب برای  انجمن های علمی دانشجویی، گام مهمی را در جهت اعتلای فعالیت های انجمن های علمی برداشته است.
 
 
انجمن علمی زبان و ادبیات انگلیسی
تارنما: 
 
انجمن علمی زبان روسی
تارنما: www.russi-tehran.blogfa.com