اخبار

اولین جلسه کارمندان محترم با هیئت رئیسه جدید دانشکده در تاریخ 13/10/95

اولین جلسه کارمندان محترم با هیئت رئیسه جدید دانشکده در تاریخ 13/10/95


دراین نشست صمیمانه که دو ساعت به طول انجامید، کارکنان محترم دانشکده دیدگاهها، نظرات، پیشنهادات و مشکلات کاری خود را با هیئت رئیسه محترم در میان گذاشتند و هیات رئیسه محترم برای حل مشکلات کارکنان دانشکده قول مساعدت دادند.