اولین سخنرانی از سری دوم سخنرانی های پژوهش دانشکده

اولین سخنرانی از سری دوم سخنرانی های پژوهش دانشکده


 

Conceptual Leaps and Methodological Shifts in Translation Scholarship

سخنران: جناب آقای دکتر عبدالله کریـم‌زاده

استـاد محترم مدعـو گروه زبان و ادبیـات انگلیـسی

زمان: یکشنبه مورخ 15/12/1395 ساعت 12

مکان: تالار غدیـر دانشکده

 

زبان سخنرانی: انگلیسی

 

 

شرکت برای عموم اساتید محترم و دانشجویان و همکاران گرامی آزاد است.

 

 

آدرس کوتاه :