اولین سخنرانی از سری پنجم سخنرانی ‌های پژوهشی دانشکده- جناب آقای دکتر رضا مقدم کیا

اولین سخنرانی از سری پنجم سخنرانی ‌های پژوهشی دانشکده- جناب آقای دکتر رضا مقدم کیا


به استحضار می‌رساند اولین سخنرانی از سری پنجم سخنرانی‌های پژوهشی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی طبق آگهی پیوست روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/‏۰۷/‏۹۷‬ از ساعت ۱۱:۳۰ در تالار غدیر دانشکده برگزار می‌گردد.

سخنران: جناب آقای دکتر رضا مقدم‌کیا، دانشیار و مدیر محترم هیأت علمی گروه سایر زبان‌های خارجی

موضوع: مبانی تعامل زبانی در ایران، به بهانه هشتمین چاپ ترجمه کتاب «زبان، منزلت و قدرت در ایران»

زبان سخنرانی: فارسی

حضور سروران ارجمند، اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان عزیز و کارمندان گرامی به یقین بر غنای علمی جلسه خواهد افزود.

آدرس کوتاه :