نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آیین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان

آیین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان


احتراماً، به پیوست آئین نامه جدید صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم جهت استحضار ارسال می‌شود. خواهشمند است دستور فرمائید کارشناسان محترم وام دانشجویی آن معاونت ضمن مطالعه دقیق آئین نامه مذکور، نسبت به بهره برداری لازم از آن اقدام مقتضی مبذول فرمایند.

شایان ذکر است آئین نامه جدید وام ویژه دکتری روزانه به محض اعلام صندوق رفاه دانشجویان جهت استحضار متعاقباً ارسال خواهد شد.

دریافت فایل