- شنبه، ۲۰ خرداد ۱۴۰۲

بازدید هیأت رسمی دانشگاه یون نان چین و نشست با مسئولین دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

بازدید هیأت رسمی دانشگاه یون نان چین و نشست با مسئولین دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران


بازدید هیأت رسمی دانشگاه یون نان چین و نشست با مسئولین دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران

بازدید هیأتی ۳ نفره از دانشکده بین الملل دانشگاه یون نان چین از دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در در روز شنبه مورخ ۳۰ تیرماه سال جاری انجام گرفت. در این بازدید که به میزبانی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران انجام شد دو طرف به تبادل نظرات و ارائه پیشنهاداتی در زمینه ایجاد و ارتقا همکاری های مشترک پرداختند و پس از پایان نشست به توافقاتی در زمینه ایجاد و توسعه دوره‌های مشترک در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دستیافتند. همچنین چند پیشنهاد در زمینه ایجاد همکاری‌های بین دانشگاهی از سوی دو طرف مطرح گردید.

روابط عمومی دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی

آدرس کوتاه :