بازه انتخاب واحد و ثبت نام الکترونیکی نیمسال اول 97-96

بازه انتخاب واحد و ثبت نام الکترونیکی نیمسال اول 97-96


به اطلاع دانشجویان گرامی، در کلیه مقاطع تحصیلی، می رساند بازه زمانی انتخاب واحد و ثبت نام الکترونیکی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 از روز شنبه چهارم شهریور ماه (04/06/1396) تا روز شنبه یازدهم شهریور ماه (11/06/1396) و شروع

 نیمسال تحصیلی از یک مهرماه خواهد یود.

لازم به یادآوری است دانشجویان دارای بدهی شهریه می بایست نسبت به تسویه شهریه حساب مالی اقدام نمایند. ضمنا برای دانشجویانی  که فاقد تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی و یا معافیت تحصیلی (مختص دانشجویان ذکور مشمول خدمت- نظام وظیفه) باشند، سرترم ثبت نام ایجاد نمی گردد.

در صورت عدم انتخاب واحد در موعد تعیین شده ،طبق بخشنامه دانشگاه تهران حکم محرومیت از تحصیل برای

دانشجویان فاقد انتخاب واحد صادر خواهد شد.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی- 31/05/1396

آدرس کوتاه :