بازه زمانی ارزشیابی اساتید

بازه زمانی ارزشیابی اساتید


ارزشیابی نیمسال  دوم 97-96

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، موعد ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ، از طریق سیستم جامع آموزشی گلستان، از  روز شنبه 29/02/1397 لغایت روز یکشنبه 13/03/1397 خواهد بود.

"در صورت انجام نشدن ارزشیابی اساتید،انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی98-97 و همچنین رویت نمرات نیمسال جاری امکان پذیر نخواهد بود"

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

23/02/1397

آدرس کوتاه :