بازه زمانی ارزشیابی اساتید (1-98-97)

بازه زمانی ارزشیابی اساتید (1-98-97)


ارزشیابی نیمسال  اول 98-97

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، موعد ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 ، از طریق سیستم جامع آموزشی گلستان، از  روز شنبه 17/09/1397 لغایت روز چهارشنبه 05/10/1397 خواهد بود.

"در صورت انجام نشدن ارزشیابی اساتید،انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی98-97 و همچنین رویت نمرات نیمسال جاری امکان پذیر نخواهد بود"

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

14/09/1397

 

آدرس کوتاه :