بازه زمانی ارزشیابی اساتید (2-98-97)

بازه زمانی ارزشیابی اساتید (2-98-97)


ارزشیابی نیمسال  دوم 98-97

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند، موعد ارزشیابی اساتید در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 ، از طریق سیستم جامع آموزشی گلستان، از  روز شنبه 14/02/1398 لغایت روز چهارشنبه 01/03/1398 خواهد بود.

"در صورت انجام نشدن ارزشیابی اساتید،انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی99-98 و همچنین رویت نمرات نیمسال جاری امکان پذیر نخواهد بود"

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده

11/02/1398

 

آدرس کوتاه :