بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 00-99

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 00-99


به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه مورخ ۱۳/‏۱۰/‏۹۹‬ لغایت پنج شنبه مورخ ۱۸/‏۱۰/‏۹۹‬ به مدت یک هفته است. 

ضمناً، با توجه به شرایط تشکیل کلاسهای درس در نیمسال جاری سوالات ارزشیابی اندکی تغییر نموده که لازم است دانشجویان براساس شرایط موجود به این سوالات پاسخ بدهند. لازم به ذکر است فقط دروسی که بصورت مجازی تدریس شده باشند توسط دانشجویان ارزشیابی می‌شوند.

آدرس کوتاه :