شرح مطلب

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 1401-1400

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال اول تحصیلی 1401-1400


 ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از روز چهارشنبه ۱۵/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۲۲/‏۱۰/‏۱۴۰۰‬ به مدت یک هفته می‌باشد.

آدرس کوتاه :