بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال دوم تحصیلی 00-99

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی اعضای هیات علمی نیمسال دوم تحصیلی 00-99


به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۰۰-۹۹ از روز شنبه ۲۹/‏۰۳/‏۱۴۰۰ ‬ لغایت جمعه مورخ ۰۴/‏۰۴/‏۱۴۰۰‬ به مدت یک هفته است. لذا خواهشمنداست با توجه به کوتاه بودن زمان ارزشیابی، ارزشیابی توسط دانشجویان صورت پذیرد.

آدرس کوتاه :