بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال اول تحصیلی 02-01

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال اول تحصیلی 02-01


زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از روزشنبه ۰۳/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ لغایت جمعه مورخ ۱۶/‏۱۰/‏۱۴۰۱‬ خواهد بود.

آدرس کوتاه :