بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400

بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400


با سلام؛

احتراماً، پیرو نامه شماره ۸۷۲۱۹۱۵ مورخ ۳۱/‏۰۲/‏۱۴۰۱‬ همانطور که مستحضرید زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی در نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از روز دوشنبه ۱۶/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ لغایت چهارشنبه مورخ ۲۵/‏۰۳/‏۱۴۰۱‬ به مدت ۱۰ روز خواهد بود. لذا، خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به کوتاه بودن زمان ارزشیابی، اطلاع رسانی مناسب جهت انجام ارزشیابی توسط دانشجویان صورت پذیرد.

 

امضا کننده : جعفر نوری یوشانلوئی - مدیر کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی دانشگاه

آدرس کوتاه :