بازه زمانی انتخاب واحد و ثبت نام الکترونیکی نیمسال اول

بازه زمانی انتخاب واحد و ثبت نام الکترونیکی نیمسال اول


به اطلاع دانشجویان گرامی، در کلیه مقاطع تحصیلی، می رساند، طبق تقویم آموزشی دانشگاه، بازه زمانی انتخاب واحد و ثبت نام الکترونیکی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 از روز شنبه هشتم شهریور ماه  08 / 06 / 1399  تا روز شنبه پانزدهم شهریور ماه  15 / 06 / 1399  و شروع کلاس ها در نیمسال تحصیلی مذکور از 29 شهریور ماه سال 1399 خواهد بود.

لازم به یادآوری است برای دانشجویان دارای سنوات ارفاقی ، شهریه ،فاقد تاییدیه تحصیلی مقطع قبلی و فاقد معافیت تحصیلی مختص دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه سرترم ثبت نام ایجاد نمی گردد.

ضمنا خاطر نشان می گردد ، در صورت عدم انتخاب واحد در موعد تعیین شده ،طبق بخشنامه دانشگاه تهران حکم محرومیت از تحصیل برای دانشجویان فاقد انتخاب واحد صادر خواهد شد.
اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبانها و ادبیات خارجی - 01 / 06 / 1399

آدرس کوتاه :