بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال اول 97-96

بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال اول 97-96


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، طبق تقویم آموزشی دانشگاه بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی  97-96 ، از روز دوشنبه مورخ 10/07/96 لغایت روز چهارشنبه مورخ 12/07/96 خواهد بود.

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

01/07/1396

آدرس کوتاه :