بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال اول 98-97

بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال اول 98-97


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، طبق تقویم آموزشی دانشگاه، بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی    98-97 ، از روز دوشنبه مورخ 09/07/1397 لغایت روز چهارشنبه مورخ 11/07/1397 خواهد بود.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

04/07/1397

 

آدرس کوتاه :