بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96

بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم 97-96


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، طبق تقویم آموزشی دانشگاه، بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی    97-96 ، از روز دوشنبه مورخ 23/11/96 لغایت روز چهارشنبه مورخ 25/11/96 خواهد بود.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

15/11/1396

آدرس کوتاه :