بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم 98-97

بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم 98-97


به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند، طبق تقویم آموزشی دانشگاه، بازه زمانی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی    98-97 ، از روز شنبه مورخ 27/11/1397 لغایت روز دوشنبه مورخ 29/11/1397 خواهد بود.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی

21/11/1397

 

آدرس کوتاه :