بازه زمانی حذف و اضافه نیم سال دوم سال تحصیلی 1402 -1401

بازه زمانی حذف و اضافه نیم سال دوم سال تحصیلی 1402 -1401


به اطلاع دانشجویان شاغل به تحصیل در همهٔ مقاطع تحصیلی می‌رساند، طبق تقویم آموزشی دانشگاه، بازهٔ زمانی حذف و اضافه نیم‌سال دوم ۱۴۰۲۱۴۰۱ از روز یکشنبه سی‌ام بهمن‌ماه (۳۰ / ۱۱ / ۱۴۰۱) تا پایان روز سه‌شنبه دوم اسفند‌ماه (۰۲ / ۱۲ / ۱۴۰۱) خواهد بود.

آدرس کوتاه :