بخشنامه حمایت از پایان‌نامه /رساله دانشجویان در حوزه فرهنگی و اجتماعی- سال تحصیلی 1398-1399

بخشنامه حمایت از پایان‌نامه /رساله دانشجویان در حوزه فرهنگی و اجتماعی- سال تحصیلی 1398-1399


پیرو مصوبه هیأت رئیسه محترم دانشگاه در تاریخ ۱۲/‏۰۸/‏۱۳۹۷‬ در خصوص حمایت از پایان‌نامه / رساله دانشجویان در راستای تأمین نیازهای پژوهشی حوزه فرهنگی و اجتماعی، تقویت و ارتقای نقش اعضای هیأت علمی و دانشجویان در توسعه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای دانشجویان برای دستیابی به اولویت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه و تقویت روحیه خلاقیت و ایده‌پردازی در دانشجویان، بدین وسیله مجدد در سال تحصیلی جدید، موضوعات مورد حمایت به‌صورت زیر اعلام می‌شود:

- زیست‌بوم دانشجویی و مسائل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

- تبیین مؤلفه‌های فرهنگ دانشگاهی؛

- بررسی راهکارهای ترویج مسولیت‌پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای؛

- بررسی راهکارهای ارتقا مهارت‌های اجتماعی دانشجویان و تسهیل روند جامعه‌پذیری آنان؛

- بررسی راهکارهای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان؛

- بررسی راهکارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی؛

- تحلیل محتوی نشریات دانشجویی؛

- راهکارهای پر کردن اوقات فراغت دانشجویان به نحو مؤثر و توجه به آموزش‌محوری و مهارت‌آموزی؛

- تبیین فرهنگ، تمدن و هویت اصیل اسلامی-ایرانی؛

- مطالعات اجتماعی گروه‌ها و تشکل‌های دانشجویی؛

- شناسایی، نقد و ارائه الگوی روندهای سیاستگذاری فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه‌ها؛

- طراحی الگوی جامع برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی در راستای اولویت‌ها و چشم‌انداز فرهنگی دانشگاه تمدن‌ساز؛

- طراحی الگوی ارزیابی و پایش فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛

- تبیین جایگاه فرهنگ و ارتباط آن با ارتقای عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها؛

- ارائه راهکارهای بهره‌گیری مطلوب از فضای مجازی و فناوری‌های نوین فرهنگی، هنری و رسانه‌ای؛

- بررسی مناسبات علمی-فرهنگی تمدن ایرانی-اسلامی با سایر تمدن‌ها و فرهنگ‌ها؛

در ضمن مراحل ارسال، بررسی و اعلام نتایج حمایت از پایان‌نامه / رساله دانشجویی به ترتیب زیر است:

۱- تکمیل فرم درخواست (فرم پیوست) و ارسال طرح پایان‌نامه / رساله از سوی دانشجویان به گروه آموزشی مربوط؛

۲- ارسال فرم درخواست و طرح پایان‌نامه / رساله بعد از تأیید شورای گروه آموزشی به معاونت پژوهشی یا علمی واحد؛
۳- ارسال فرم درخواست و طرح پایان‌نامه / رساله بعد از تأیید شورای پژوهشی واحد به معاونت پژوهشی دانشگاه؛
۴- بررسی و اعلام نظر (تأیید یا رد) توسط کمیته در مورد طرح پایان‌نامه / رساله ارسالی و تعیین ضریب حمایت در مورد آن‌ها و اعلام به معاونت پژوهشی یا علمی واحد؛

۵- صدور ابلاغیه حمایت از پایان‌نامه / رساله‌های تأیید شده توسط معاونت پژوهشی یا علمی واحد مربوط؛
۶- پرداخت اعتبار مصوب طبق ضوابط ماده ۵ آئین‌نامه حمایت از پایان‌نامه / رساله‌های دوره تحصیلات تکمیلی پس از صدور ابلاغیه از محل اعتبار حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی؛

۷- ارسال نسخه‌ای از پایان‌نامه / رساله از واحد مربوط به معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه.

فرم حمایت از پایان نامه

 

آدرس کوتاه :