بخشنامه دانشگاه مربوط به دروس جبرانی

بخشنامه دانشگاه مربوط به دروس جبرانی


با توجه به ابهامات و اشکالات بوجود آمده در خصوص دروس جبرانی موارد زیر جهت استحضار و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد:

دروس جبرانی صرفاً برای دانشجویانی که رشته مقطع قبلی (کارشناسی یا کارشناسی ارشد) آنان با مقطع بالاتر (کارشناسی ارشد یا دکتری) تجانس نداشته باشد و با تشخیص گروه آموزشی قابل ارائه است.

حداکثر دروس جبرانی قابل ارائه ۱۲ واحد می‌باشد و باید در ابتدای دوره و قبل از ارائه دروس اصلی، حداکثر تا نیمسال دوم ارائه گردد. در ارائه و انتخاب دروس اولویت با دروس جبرانی است.

- تکرار دروسی که دانشجو قبلاً در دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشدگذرانده است، درصورتی که عنوان درس بر اساس سرفصل برنامه مصوب کارشناسی ارشد یا دکتری باشد، مجاز نیست.

- دروس جبرانی دوره کارشناسی ارشد از واحدهای دوره کارشناسی و دروس جبرانی دوره دکتری از واحدهای دوره کارشناسی ارشد قابل ارائه است.

- شهریه دروس جبرانی بر مبنای شهریه متغیر دروس مقطع تحصیلی ذی ربط با درس (کارشناسی برای مقطع کارشناسی ارشد و کارشناسیارشد برای مقطع دکتری)، سال ورود دانشجو و درصورتیکه کلاس درس مستقل برای ارائه آن برگزار شود، دریافت شود.

- معاونت‌های آموزشی واحدها موظف اند ضرورت گذراندن واحدهای جبرانی برای افراد مشمول را طی اطلاعیه‌ای در آغاز پذیرش هر دوره به آنان یادآوری نمایند.

آدرس کوتاه :